CliëntVolgSysteem en CliëntBegeleidingsSysteem in 1 pakket


Cliëntbegeleiding

Een CliëntVolgSysteem of CliëntBegeleidingsSysteem?

Een nuanceverschil als je kijkt naar de namen. Echter, een wereld van verschil als je kijkt naar de werking van een CliëntVolgSysteem ten opzichte van een CliëntBegeleidingsSysteem.

In een cliëntvolgsysteem worden personen digitaal gevolgd doordat de gebruiker van het cliëntvolgsysteem informatie over de cliënt invoert en het dossier consequent up to date houdt. Anders is dat bij een begeleidingsysteem voor Cliëntbegeleiding. Hier is niet de verslaglegging van de begeleider de bron voor het volgen van een cliënt, maar het begeleidingsproces. Een cliëntbegeleidingssysteem integreert immers in de samenwerking tussen begeleider en cliënt. De cliënt heeft dan ook toegang tot een gedeelte van zijn of haar eigen dossier. Bij een cliëntvolgsysteem is deze optie veelal afwezig.

Wanneer kies je voor een CliëntVolgSysteem

Wanneer er beperkte interactie is met cliënten dan volstaat een cliëntvolgsysteem. Je legt die informatie vast die belangrijk is om klantanalyses te maken en afspraken met klanten na te komen. Een typische omgeving vind je bij organisaties met een hoge CRM behoefte (klant relatiebeheer) en verkoopafdelingen.

Welke professionals kiezen voor Cliëntbegeleiding?

In tegenstelling tot het volgen middels een cliëntvolgsysteem is er bij professionals die personen begeleiden vaak veel meer behoefte aan een begeleidingsysteem. Hierin staat niet het volgen centraal maar juist de begeleiding. De begeleider en de cliënt werken samen en het begeleidingssysteem ondersteunt en optimaliseert het begeleidingsproces. Typische omgevingen waarin cliëntbegeleidingssystemen worden gebruikt zijn loopbaanomgevingen, HR afdelingen, mobiliteitscentra, paramedicipraktijken, persoonlijke dienstverleners en beroepscoaches.

Is Rapasso een CliëntVolgSysteem of een CliëntBegeleidingsSysteem?

Rapasso is een begeleidingssysteem pur sang. Hoewel er in Rapasso veel CRM functies zijn verwerkt is Rapasso in de basis begeleidingssysteem met veel cliëntvolgfuncties voor trajectbeheer en managementinformatie. In Rapasso is veel aandacht besteed aan de interactie met de cliënt. De cliënt krijgt transparante dienstverlening aangeboden van de begeleider en kan, daar waar wenselijk, relevante informatie aanleveren. De begeleider hoeft daarbij minder informatie zelf in te voeren doordat de cliënt veel gewenste informatie zelf digitaal aanlevert.

Daarnaast worden in het Online Cliëntportal vele handige functies aangeboden zoals een koppeling met vacatures en LinkedIn, CV generator, online intake en een online presentatieportaal voor e-Portfolio’s.

Zoekt u een CliëntVolgSysteem of CliëntBegeleidingsSysteem?

Of bet u er nog niet uit? Wij vertellen u er graag meer over. De verschillen tussen een CliëntVolgSysteem en een CliëntBegeleidingsSysteem laten wij u graag in de praktijk zien en ervaren.

Cliëntvolgsysteem EE: Impuls

Cliëntvolgsysteem EE Impuls | Esther Esselbrugge

Wat betekent Rapasso voor uw organisatie?

Rapasso is mijn geheugen. Heel lang heb ik op mijn eigen geheugen kunnen vertrouwen – wist ik van al mijn cliënten precies waar ze stonden in hun proces, wat we besproken hadden en welke stappen ze nog dienden te zetten. Inmiddels, met het grote aantal mensen dat ik ondertussen heb gesproken en de vele nieuwe cliënten die nog gaan komen, lukt dat niet meer.

Rapasso geeft me overzicht (wie zijn mijn lopende klanten, waar staan we in het traject), biedt me een toegankelijke database waarin ik al mijn dossiers kan bewaren en vergemakkelijkt de communicatie met mijn cliënten.

 

Hoe gebruikt u Rapasso?

Als loopbaancoach zet ik het Online Cliënt Dossier veelvuldig in om opdrachten klaar te zetten voor mijn cliënten. Ik heb de mediatheek royaal gevuld met werkbladen waar ik mijn cliënten heel eenvoudig naar kan verwijzen. Dat scheelt mij en hen een hoop tijd en gedoe.

Maar bovenal gebruik ik het als database waar ik mijn gemaakte afspraken in kan terugvinden, alle communicatie die er met cliënten is geweest en de vorderingen die we maken in de verschillende trajecten.

 

Mijn favoriete Rapasso-functies impuls199b

 • Het dashboard met overzichtelijke informatie
 • De mediatheek
 • Integreren van mailverkeer
 • Eenvoudige tijdsregistratie

 

Waarom heeft u voor Rapasso gekozen?

Ik zocht een systeem waar ik alle klantgegevens bij elkaar kon krijgen. Zowel de rapporten rondom de trajecten alsook de communicatie die onderling plaatsvond. Die vond ik in Rapasso. Ik zocht niet alleen een functioneel systeem, maar ook een pakket waar ik prettig mee kon werken, die gebruikersvriendelijk is én er mooi uitziet. Het moet immers wel bij mijn uitstraling passen als ik mijn cliënten er mee wil laten werken!
Mijn Noloc-collega Angelic Bloemberg wees me op Rapasso en vertelde hoe het haar tijd en werk uit handen nam. Ik werd van haar verhalen enthousiast en schafte het zonder twijfel aan.

 

EstherEsselbrugge

 

Hoe heeft u de implementatie van Rapasso ervaren?

Het team van Rapasso heeft me prima begeleidt in het gehele proces. Ik ben zelf heel handig in het eigen maken van nieuwe systemen, maar de training in een klein gezelschap waarin ik meteen aan de slag kon met mijn eigen database, had ik niet willen missen. Dan had ik er niet zo snel van kunnen profiteren.

 

 

Esther Esselbrugge

Impuls

 

Cliëntvolgsysteem AB: Bloemberg Advies

Cliëntvolgsysteem AB Bloemberg Advies | Angelic Bloemberg

Wat betekent Rapasso voor uw organisatie?

Ik ben in aanraking gekomen met Rapasso via een contact en later via het loopbaancongres van de NOLOC. Vooral de ervaringen van kennissen maakte dat ik heb gekozen voor Rapasso. Ik zocht een systeem dat meer te bieden heeft dan alleen verslaglegging. Na de practische training was ik onder de indruk van het gebruikersgemak. Mijn adressenbestand werd ingevoerd en ik kon al snel aan de slag

 

Hoe gebruikt u Rapasso?

Nu ik met Rapasso werk zet ik het in voor verschillende doeleinden. Ik begeleid cliënten met loopbaanvraagstukken. De verslaglegging gaat heel eenvoudig en gestructureerd, zelfs met vastleggen van de tijdsinvestering. De coachklanten hebben een online werkomgeving, die er prachtig uitziet. De online functie is ingericht in mijn bedrijfslook. Naast dat ik cliënten begeleid heb ik opdrachten als projectmanager. Verslagen en afspraken worden Rapasso vastgelegd en zijn simpel terug te vinden (zonder elle-lange rijen van mails te doorlopen)

 

Mijn favoriete Rapasso-functies Bloem

 • E-mail verwerken
 • Het online cliënt dossier
 • Structuur van het dashboard

 

Waarom heeft u voor Rapasso gekozen?

Ik was op zoek naar structuur in mijn cliëntenbestand. En een overzicht van projecten. Ik heb met meerdere cliëntvolgsystemen gewerkt, maar dit is overzichtelijk en cliënt-vriendelijk. Het geeft mijn bedrijf een professionele touch, omdat ik het onlinesysteem met de online cliënt-werkomgeving ook kan delen met mijn cliënten.

 

AngelicBloemberg

 

Hoe heeft u de implementatie van Rapasso ervaren?

De implementatie is vlekkeloos verlopen.

 

 

Angelic Bloemberg

Bloemberg Advies

 

Cliëntvolgsysteem MV M&D Loopbaanbegeleiding

Cliëntvolgsysteem MV M&D Loopbaanbegeleiding | Martha van Esch

Wat betekent Rapasso voor uw organisatie?

Na een lange “zoektocht” op internet ben ik terecht gekomen bij Rapasso. Ik zocht een systeem dat overzichtelijk, veilig en vooral gebruiksvriendelijk is.

En dat is het!

 

Hoe gebruikt u Rapasso?

Ik begeleid en coach mensen tijdens hun loopbaan, met diverse hulpvragen. De verslaglegging met Rapasso verloopt eenvoudig en gestructureerd. Voor de coachklanten biedt het systeem een online werkomgeving die er mooi en overzichtelijk uitziet. Opdrachten, oefeningen, verslagen en afspraken worden vastgelegd en zijn eenvoudig terug te vinden. Een uitstekend “all-in-one” systeem.

 

Mijn favoriete Rapasso-functies MenDloopbaan

 • Het online klant dossier
 • e-mail verwerking
 • het dashboard

 

Waarom heeft u voor Rapasso gekozen?

Ik zocht geruime tijd een systeem waarin ik zowel alle klantgegevens, de rapportages rondom de trajecten als ook de communicatie die onderling plaatsvond kon vastleggen. Dit vond ik in Rapasso terug. Om geheel achter mijn keuze te kunnen staan, heb ik eerst met een aantal personen uit mijn familie en vriendenkring een try-out gehouden. Het was een leerzame en nuttige ervaring. Mijn keuze voor Rapasso werd positief bevestigd. Ik ervaar het niet alleen als een functioneel systeem, maar ook een totaal pakket waar ik prettig mee werk. Bovendien past het bij de kwaliteit en uitstraling van M&D Loopbaanbegeleiding.

 

Martha

 

Hoe heeft u de implementatie van Rapasso ervaren?

Heel goed en snel. Het team van Rapasso is zeer behulpzaam en oplossingsgericht bezig.

Martha van Esch

M&D Loopbaanbegeleiding

Cliëntvolgsysteem HM: Equili

Cliëntvolgsysteem HM Equili | Henny Metz

Wat betekent Rapasso voor uw organisatie?

Wij helpen mensen in het bereiken van een duurzaam gezond gewicht. Hiervoor hebben wij een uniek en multidisciplinair programma ontwikkeld dat niet alleen inzet op voeding en bewegen, maar ook op gedragsverandering.

Hoe gebruikt u Rapasso?

Wij gebruiken Rapasso met als doel:

 • de begeleiding van cliënten efficiënt te administreren;
 • de kwaliteit van de trajecten te meten en te monitoren;
 • de communicatie onderling tussen coach,therapeut en diëtist te optimaliseren;
 • de cliënt een platform voor communicatie met de begeleiders te bieden.

Rapasso biedt ons hiervoor een drietal werkomgevingen: één voor de begeleiders; het Cliënt Begeleiding Systeem (CBS), één voor de cliënt; het Online Cliënt Dossier (OCD) en een management informatie deel.

 

Hoe gebruikt u Rapasso?

Wij begeleiden cliënten in het duurzaam bereiken van een gezonde leefstijl. Het is belangrijk dat wij er voor onze klanten zijn zodra zij ons nodig hebben. Het online dossier van Rapasso is hiervoor een prachtig middel. Niet allen kunnen wij onze klant aansturen en volgen in hun ontwikkeling, ook geven wij onze klanten hiermee het gevoel van een permanente ondersteuning.

 

Mijn favoriete Rapasso-functies logo equili

 • Verstuurde en ontvangen e-mails eenvoudig verwerken
 • Huiswerkopdrachten uitzetten en volgen
 • Multidisciplinair caseteam

 

Waarom heeft u voor Rapasso gekozen?

Al een geruime tijd waren wij op zoek naar een systeem om ons Equili® Gezond Gewicht Programma te optimaliseren en om onze organisatie aan te sturen. Wij werken voornamelijk met externe specialisten en hadden de behoefte om onze dienstverlening uniform te maken. Onze samenwerkingspartners kunnen nu op een zelfde wijze de begeleidingstrajecten uitvoeren.

De wijze waarop de mensen achter Rapasso werken, sprak ons erg aan. Zij luisterden naar onze wensen en dachten mee over de ontwikkeling van ons gezondheidsproduct in relatie tot het online begeleiden van cliënten. Wij geloven in de kracht van een hybride dienst: face2face en online. Rapasso adresseerde deze wensen.

 

Henny Metz

 

Hoe heeft u de implementatie van Rapasso ervaren?

De mensen achter Rapasso hebben hun verwachting waargemaakt. In het voortraject hadden wij een aantal specifieke aandachtspunten. Voordat wij concreet aan de slag zijn gegaan, hebben wij samen de tijd genomen om te onderzoeken hoe wij Rapasso het best kunnen inzetten en stapsgewijs de implementatie realiseren.
Daarnaast staat de helpdesk altijd voor ons klaar. Als we ergens eens een keer niet uitkomen is één telefoontje vaak genoeg om weer verder te kunnen.

Henny Metz

Equili® Gezond Gewicht Programma

Studerende Moeders

Stichting Studerende Moeders | Annemieke de Jong

Wat betekent Rapasso voor uw organisatie?

De Stichting Steunpunt Studerende Moeders is een landelijke organisatie en begeleid jonge en alleenstaande moeders naar school, werk, stage en bied ondersteuning bij het vinden van een evenwichtig balans in de combinatie van school, werk, stage, zorg en privéleven.

Daarnaast kunnen wij als erkend leerwerkbedrijf (calibris) ambitieuze moeders de mogelijkheid bieden om in het kader van stage en of leerwerktraject ervaring op te doen als coach en e-coaching. Ook hierin werken wij samen met Rapasso opdat duurzame uitstroom wordt bevorderd en voortijdig school uitval voorkomen kan worden.

In 2 jaar tijd hebben wij ruim 6000 alleenstaande en jonge moeders weten te motiveren en toe-geleid op weg naar een opleiding en/of werk en ondersteund bij het combineren van opleiding, stage, werk en zorg. Wij hebben de nodige nominaties en prijzen in ontvangst mogen nemen.

Al sinds de start maken wij gebruik van E-coaching. Maar nooit eerder zo gestructureerd, efficiënt en overzichtelijk als met Rapasso. Met Rapasso hebben wij een innovatief blended learning coachprogramma ontwikkeld. Ofwel een combinatie van groepsworkshops en individuele online begeleiding met opdrachten en samenwerken in de E-portfolio’s.

Rapasso maakt onze dienstverlening schaalbaar en haalbaar. Omdat ons coachprogramma hiermee 24-7 online te volgen is ondersteund door skype en smartphone technologie, sluit het goed aan bij de belevingswereld van onze doelgroep, is het programma praktisch goed te volgen vanuit huis of willekeurige locatie en daardoor goed te combineren met de zorg voor kinderen, school en of werk. Met Rapasso is tijd & plaats immers niet langer relevant. Dit wordt door de klanten evenals door de gemeente waar we nu mee samenwerken als zeer plezierig en modern ervaren.

Ook voor het team van coaches bied het enorm veel flexibiliteit en zijn we helemaal ingesteld op Het Nieuwe Werken. Wij kunnen hierdoor overal werken, wanneer we maar willen en heeft een duur kantoorpand overbodig gemaakt zonder te hebben ingeleverd op de kwaliteit van onze dienstverlening. Sterker nog, het heeft de kwaliteit van onze dienstverlening verbeterd en inzichtelijk gemaakt.

 

Hoe gebruikt u Rapasso?

Met een team van coaches empoweren en helpen wij jonge moeders op weg in hun carrière en bij het versterken van de zelfredzaamheid. Doelgerichte persoonlijke ontwikkeling staat bij ons centraal. Het doel van onze begeleiding is het kunnen voltooien van een opleiding, leerwerktraject of het vinden van een geschikte baan in combinatie met het ouderschap. Wij doen dit o.a. voor gemeenten en of onderwijsinstellingen maar ook voor individuen. Rapasso is voor ons het centrale punt waarin alles van onze klanten wordt bijgehouden, gevolgd en gerapporteerd. Doordat onze klanten kunnen inloggen in een eigen portal kunnen onze professionals effectief samenwerken met onze cliënten.

 

Mijn favoriete Rapasso-functies Logo-SSM

 • Online huiswerkopdrachten
 • E-Portfolio met Online CV Portaal
 • Berichtencentrum
 • In een oogopslag contactgegevens, contactmomenten, verstuurde en ontvangen emails geordend per dossier

 

Waarom heeft u voor Rapasso gekozen?

Wij waren op zoek naar een nieuw systeem doordat het huidige systeem was verouderd. We hadden sowieso een CRM behoefte maar wilde ook graag de mogelijkheid om online samen te kunnen werken met klanten. Deze combinatie maakte dat we bij Rapasso uitkwamen. Daarnaast zagen wij veel overeenkomsten in onze visie en die van Rapasso. We hebben met Rapasso niet alleen een keus gemaakt voor een softwarepakket maar ook voor een partner. Inmiddels ben ik ambassadeur van Rapasso en help ik graag andere organisaties evenals jongerencoaches of andere zzp professionals bij het ontwikkelen van een programma en/of online trajecten passend bij de organisatie, het eigen aanbod, doelgroep en bij de implementatie van Rapasso.

 

FotoAnnemiekeDeJong

Hoe heeft u de implementatie van Rapasso ervaren?

Wij waren al bekend met de in en outs van E-coaching en waren reeds bezig met de ontwikkeling van een blended learning programma. Om met Rapasso aan de slag te gaan en te kunnen implementeren, hebben wij een training gevolgd bij een partner van Rapasso: Bcoach. BCoach is een gespecialiseerd in coachopleidingen en e-coaching. De combinatie van Rapasso met de e-coachtraining is ons uitermate goed bevallen.

 

Welke aanbeveling zou u Rapasso willen doen?

Het zou mooi zijn als onze jonge moeders die in Rapasso samen met de coach werken, ook online contact met de andere jonge moeders van de groep kunnen maken en gezamenlijk aan groepsopdrachten kunnen werken.

Ik geloof in de toekomst van E-coaching en E-learning en ben er dan ook van overtuigd dat er ook voor onderwijsinstellingen nog veel (winst) te halen valt bij Rapasso daar zij online lesvormen ook als lesuren kunnen opvoeren. Ik sta hen daarbij graag met raad en daad bij evenals met de implementatie van Rapasso.
Wilt u als gemeente input op het VSV, emancipatie/participatie beleid of wilt u ook samenwerken om de economische zelfstandigheid en de uitstroom van jonge en alleenstaande moeders te bevorderen, neem dan gerust contact met mij op via onderstaand vermeld email adres.

 

Annemieke de Jong

Stichting Studerende Moeders

Email: adejong@studerendemoeders.nl

Cliëntvolgsysteem PL: Blok

Cliëntvolgsysteem PL Blok | Patrick Leenen

Wat betekent Rapasso voor uw organisatie?

We werken vaak met privacygevoelige (medische) informatie over onze cliënten. Enerzijds moet deze informatie voor alle medewerkers makkelijk toegankelijk zijn maar moeten we er tevens op kunnen vertrouwen dat gegevens veilig zijn. Rapasso is ons alles-in-één systeem voor onze dienstverlening. We hebben nog maar één plek waarin wij alle informatie van onze cliënten en opdrachtgevers beheren. Dat bespaart tijd en levert veel gemak op.

 

Hoe gebruikt u Rapasso?

Wij gebruiken Rapasso om alle informatie van onze cliënten in één dossier te verzamelen en te beheren. Rapasso is onze leidraad tijdens ons wekelijks overleg waarbij we de voortgang van alle cliënten bespreken. Daarnaast werken we veel op locatie en hebben we alle informatie bij de hand via smartphone of tablet. Onze organisatie is nog jong en groeiende. Toen wij startte vonden we het belangrijk om direct een database aan te leggen waarin alle klantinformatie netjes gestructureerd kan worden opgeslagen. Doordat onze organisatie groeit, groeit Rapasso met ons mee. We kunnen eenvoudig uitbreiden en nieuwe collega’s hebben houvast aan de werkwijze die wij in Rapasso hebben doorgevoerd.

 

Mijn favoriete Rapasso-functiesBLOK-Logo-met-Pay-off

 • Dossieropbouw en verslaglegging is makkelijk
 • Overzichtelijk alle acties per cliënt
 • Heel gebruiksvriendelijk en snel
 • Snelle en adequate tijdsregistratie
 • Altijd en overal toegang, ook via telefoon en tablet

 

Waarom heeft u voor Rapasso gekozen?

Wij waren op zoek naar een systeem waarmee wij al onze documenten en bestanden veilig en gestructureerd konden opslaan. Inclusief alle inkomende en verzonden e-mails. De structuur waarin de cliënt centraal staat maakt het voor ons heel werkbaar. Wij hebben dan ook geen locale kopieën meer van bestanden op de computers van onze medewerkers. Alles online, op de juiste plek en altijd toegankelijk.

 

PatrickLeenen

 

Hoe heeft u de implementatie van Rapasso ervaren?

Heel toegankelijk. Na de training waren we in de lucht. Als we nog een vraag hadden was er via de helpdesk direct goede ondersteuning beschikbaar. De implementatie verliep snel, gedegen en klantgericht. Ook nu nog kunnen we zonder problemen met al onze vragen bij hen terecht.

 

 

Patrick Leenen

Blok

Cliëntvolgsysteem BK: Team Coactief

Cliëntvolgsysteem BK Team Co-actief | Bernadette Kwaks

Wat betekent Rapasso voor uw organisatie?

Met Rapasso, kunnen we meer efficiënt en effectief met onze tijd in een traject omgaan. Met het online dossier houden we voortgang in het traject, ook tussen de afspraken met de klanten in. Het maakt ons werk eenvoudiger.

 

Hoe gebruikt u Rapasso?

Wij gebruiken Rapasso in onze netwerkorganisatie van loopbaanprofessionals om personen te begeleiden met een loopbaanvraagstuk. Dit is veelal een ambitiewens of een gedwongen stap. Met Rapasso houden we permanent overzicht op onze caseload en kunnen we eventueel elkaars werk overnemen. Aanvankelijk waren wij niet op zoek naar een oplossing waarmee onze cliënten ook toegang krijgen in een afschermd deel van hun dossier. Echter, dit gebruiken wij nu heel vaak. Het blijkt namelijk een geweldige manier om in contact te blijven met de cliënt en om informatie uit te wisselen. We hebben nooit meer het probleem datTeamCoactief een cliënt informatie kwijt raakt of afspraken vergeet, en wij ook niet!

 

Mijn favoriete Rapasso-functies

 • Berichtencentrum van de cliënt
 • Dashboard met acties en cliëntfeedback
 • E-mails verwerken zonder knippen/plakken
 • De gestructureerde overzichten

 

Waarom heeft u voor Rapasso gekozen?

Allereerst hadden wij gewoon een goede klik met de organisatie. Wij vonden het niet alleen belangrijk om een pakket aan te schaffen dat goed bij ons past maar ook, wie zijn de mensen erachter en wat is hun visie op de toekomst? Samen met een collega ben ik eerst een keer op bezoek gegaan om kennis te maken, je gaat uiteindelijk toch een relatie aan voor een langere periode. Rapasso heeft zich inmiddels ontwikkeld als pakket voor loopbaanprofessionals en wij vinden het dan ook plezierig om te zien dat zij ook binnen onze beroepsvereniging de NOLOC een steeds vaker geziene gast zijn.

 

B.Kwaks

 

Hoe heeft u de implementatie van Rapasso ervaren?

Wat gewoon heel plezierig was, is dat we “aan het handje” meegenomen werden. Wij zijn niet echt van de handleidingen. Wij hebben gekozen voor het startpakket inclusief training. Tijdens de interactieve training kregen we de toegang tot onze eigen Rapasso-omgeving. Hierin was op voorhand al door Rapasso ons adressenbestand geïmporteerd. Wij zijn tevreden maar nog belangrijker, onze klanten zijn dat ook.

 

 

 

Bernadette Kwaks

Team Co-actief